De haven

Terug

 

Vissersboot uit Westdongeradeel

Vissersboot met code WL, dus afkomstig uit de toenmalige gemeente Westdongeradeel.

 

De zeemeeuw

Een voor mij onbekend schip. De foto is in ieder geval recenter dan 1969, omdat rechts op de achtergrond de drie gebouwen van de spuisluizen op Lauwersoog zichtbaar zijn.

 

Jelle Haaima, Hielke Bouma en een onbekende man op de Voortuigang in de haven van Oostmahorn

Dit moet het schip "De Vooruitgang III" zijn.  Op een bankje naast de boeg staat Hielke Bouma, een oom van mij. Op de punt Jelle Haaima. Links op de foto staat Geert Schaap.

 

Haven van Oostmahorn

Geen verder commentaar nodig. Wel is duidelijk te zien dat de vloedlijn hoger lag dan de waterstand op deze foto.

 

Brakzand

Deze Brakzand lijkt op de Brakzand die ik ken als veerboot. Later is het schip verbouwd, de beide masten zijn in ieder geval verdwenen. Volgens mijn vader is het schip ontworpen als veerboot, dus waarom het schip hier als recherche vaartuig aangeduid wordt is niet duidelijk.

 

Janus Toxopeus en Klaas Scheepstra

Links op de foto Janus Toxopeus, een zoon van Mees Toxopeus en rechts Klaas Scheepstra. Markante koppen. Genieten.

Terug