De romp, deel 2

Terug

Rond kerst 2005 was er weer even tijd om wat werk te verzetten.

Beitelen van de scheg uit de kielbalk

De scheg wordt uit de kielbalk gebeiteld. Hoewel het hier gaat om een relatief eenvoudig detail, gaat er toch gauw een uurtje werk in zitten.

 

Vastlijmen van de spanten

De spanten worden definitief vastgelijmd. Er is geen weg terug meer. Alles uiteraard zo waterpas mogelijk, dus voortdurend met de waterpas in de weer. Meten, controleren, meten en weer controleren.

 

Zo groot wordt ie nou

Alle spanten zijn aangebracht. Om een idee te krijgen van de grootte van de boot, hier gefotografeerd tegen een deur. De boot weegt op dit moment 2,2 kg.

 

Mijn vriend Pieter

Om van de PVC doppen straalbuizen te maken voor de schroeven, dient er wel het een en ander aangepast te worden. Zo moeten de rand en de bodem van elke dop afgezaagd worden. Gelukkig was Pieter, mijn elektrische figuurzaag, zo vriendelijk hierbij assistentie te verlenen.

 

Aanbrengen van de schroefassen

Het aanbrengen van de schroefassen. De straalbuizen zijn hier al geplaatst.

 

Zicht op de schroeven

Zicht op de beide schroeven, hier uiteraard van de achterzijde van het schip gefotografeerd.

 

De heer de Jong van Van Voorden wees mij er op dat dit geen schroeven zijn, die in straalbuizen thuishoren. Hij was zo vriendelijk om foto's naar mij te mailen, waarop het onderscheid duidelijk te zien is.

Schroef met ronde bladeinden

Schroeven, die niet ontworpen zijn voor straalbuizen, hebben ronde bladeinden. Bovenstaande foto laat een dergelijke schroef zien (met dank aan de heer De Jong).

 

Schroef met afgekapte bladeinden

De foto hierboven toont een schroef die ontworpen is voor een straalbuis. Duidelijk is te zien dat de bladeinden zijn afgekapt. Deze schroeven zijn van het zogenaamde kaplanmodel. Op deze foto is ook duidelijk te zien dat de ruimte tussen schroef en straalbuis minimaal is. Mijn vader wist zich te herinneren dat ze met de veerboot ooit een autoband in de schroef hebben gehad. Deze zat muurvast tussen schroef en straalbuis. De schroef is door deze autoband dermate hard tot stilstand gekomen dat de keerkoppeling het begaf. De autoband is op de werf verwijderd. (Ook deze foto met dank aan de heer De Jong).

Bij mijn weten zijn er voor de modelbouw geen schroeven te vinden van het kaplanmodel, vandaar dat ik aangewezen ben op beschikbaar materiaal.

Terug