Húske en tagong tot de masjinekeamer

 

Werom

De húskes binne efter de salon, fan bûtenof berikber. Oan stjoerboardside foar de froulju, oan bakboard foar de manlju.

 

Op boppesteande foto is de tagong nei de masjinekeamer te sjen. De izeren doar yn it midden.

 

Earste oaset foar de húskes.

 

Werom