De bouw van een schip.

 

De bouw van een model van het voormalige passagiersschip "De Schiermonnikoog".
Voor een overzicht van kenmerken wordt verwezen naar de volgende website:
M/S SCHIERMONNIKOOG (1957).

Tegenwoordig is deze boot in gebruik als partyboot bij rederij Tisset in Almere.

Bij het achterhalen van informatie over de boot en het uitvoeren van berekeningen ben ik de volgende personen zeer erkentelijk:

De heer Ros van Deutz Nederland Mevrouw Tigchelaar van het Fries Scheepvaartmuseum
De heer Allema van het MARIN De heer Van der Poel van Van der Poel Marine Consultancy
De heer De Jong van Van Voorden  

 

Bij de bouw van het schip werd ik met raad en daad bijgestaan door:

De heer Ruiterman van het toenmalige Ruiterman modelbouw.

TerugWaarom dit model?Technische gegevensTekeningenFoto'sLaatste wijzigingen