De bou fan in skip.
(Mei tank oan Henderica foar de oersetting)

 

bou fan in model fan it eardere passazjiersskip "De Schiermonnikoog".

Foar in oersicht fan skaaimerken wurdt ferwiisd nei de webside:
M/S SCHIERMONNIKOOG (1957).

Tsjintwurdich is dizze boat yn gebrûk as partyboat by rederij Tisset yn Almere.

By it achterheljen fan ynformaasje oer de boat en it útfieren fan berekkeningen bin ik de neikommende persoanen tige tankber:

De hear Ros fan Deutz Nederland> Frou Tigchelaar fan it Fries Scheepvaartmuseum
De hear Allema fan it MARIN De hear fan der Poel fan Van der Poel Marine Consultancy

De hear De Jong fan Van Voorden.

 


By de bou fan it skip waard ik mei rie en die bystien troch:

De hear Ruiterman fan 'e doetiidske Ruiterman modelbouw.

WeromWêrom dit model?Technyske bysûnderh.TekeningsFoto'sLeste wizigings