Oerjoch fan lÍste feroarings

Werom

Datum Wiziging
6 febrewaris 2006 Foto's, twadde rige, oanpost oan de h‚n fan suggestjes fan de hear de Jong fan Van Voorden.
27 febrewaris 2006 De side is tarieden op tafoegjen fan in diel yn it Frysk. Teffens in side mei alle ferwizings tafoege.
31 maart 2006 De Fryske side is yn de loft.
6 juny 2006 Foto's, tredde rige tafoege
22 july 2006 Oan foto's, winter, inkelde foto's tafoege
24 septimber 2006 Foto's yntermezzo tafoege
22 oktober 2006 Foto's fjirde rige tafoege
12 maaie 2007 De haadside oanpast en de foto's fan de bou op 'e nij op oarder brocht
11 juny 2007 Foto's oan de romp, diel 3 tafoege, de skoarstien tafoege, de mooglikheid om mei jo emailadres op de hichte h‚lden te wurden.
29 septimber 2007 De folgjende siden binne oanpast:Konkurrinsje Br‚n, De teakel, de haven en stoarm. Nij tafoege binne: it efterdek, Lauwerseach.
10 jannewaris 2008 De folgjende siden binne oanpast: De teakel, banken op it dek, stjoerhut en de romp, diel 3. Nij tafoege is: de salon.
1 februwaris 2014 Einlik wer ris wat tiid fŻn om wat wurk te dwaan. De webside is nei in nije Żntwikkelomjouwing oerset, it ‚lde platfoarm waart net mear stipe. DÍrnťst binne in oantal besteande bledziden ķtwreide en binne in oantal nije bledziden tafoege.